De Woonzaak pleit voor een rechtvaardiger woonbeleid in Vlaanderen. Wonen is een grondrecht. De Vlaamse overheid neemt echter onvoldoende initiatief om dit recht ook effectief te waar te maken. Ondanks een jarenlange strijd van organisaties én mensen in armoede en ondanks jarenlang wetenschappelijk onderzoek, zijn de opeenvolgende regeringen blind gebleven voor heel wat aanbevelingen. Via juridische weg, wil Woonzaak de Vlaamse overheid overtuigen om de nodige maatregelen te treffen.

VOOR EEN FUNDAMENTEEL RECHTVAARDIG WOONBELEID

monogram

De problemen met toegankelijkheid, betaalbaarheid, kwaliteit, én woonzekerheid op de private huurmarkt zijn groot. Wie geen toegang heeft tot een sociale woning, en op de private huurmarkt niet (meer) terecht kan, belandt in het grijze wooncircuit of in situaties van dakloosheid. En dit vinden wij onaanvaardbaar! 

Wonen is een grondrecht. De Vlaamse overheid neemt echter onvoldoende initiatief om dit recht ook effectief te waar te maken. Ondanks een jarenlange strijd van organisaties én mensen in armoede en ondanks jarenlang wetenschappelijk onderzoek, zijn de opeenvolgende regeringen blind gebleven voor heel wat aanbevelingen. Via juridische weg, willen we de Vlaamse overheid alsnog overtuigen om de nodige maatregelen te treffen.


Waarom is de woonzaak nodig?

In Vlaanderen woedt een wooncrisis. De cijfers spreken voor zich:

Meer dan 155.000 gezinnen staan op de wachtlijst voor een sociale woning. 

47% van de private huurwoningen zijn ontoereikend qua kwaliteit. 

52% van de private huurders betaalt meer dan 1/3e van zijn inkomen aan huur. 

3 op 10 private huurders houden na het betalen van de huur onvoldoende over om menswaardig te leven. 

monogram

wat is de woonzaak?

Woonzaak pleit voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid in Vlaanderen, want wonen is een grondrecht. Het recht op wonen blijft in Vlaanderen voor velen dode letter. De overheid neemt haar verantwoordelijkheid onvoldoende. Via een Europese procedure bij het Europees Comité voor  Sociale Rechten willen we de overheid ter verantwoording roepen. 

Naast de procedure willen we het draagvlak vergroten om de wooncrisis een halt toe te roepen. Daarom zullen we een brede campagne over het recht op wonen voeren en zo een  brede beweging op gang trekken.

Lees het volledige dossier

Wie is de woonzaak?

De Woonzaak is een initiatief van diverse organisaties:

Vlaams Huurdersplatform, Netwerk tegen Armoede, Welzijnszorg, Feantsa, SAAMO, Orbit, Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, Avansa regio Antwerpen, Vrouwenraad, Platform kinderen op de Vlucht, CAW-groep, Violett, LEVL, Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP vzw), Welzijnsschakels, Huurdersbonden, Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Vlaams ABVV, VIVAS, Beweging.net SOM, Geneeskunde voor het Volk, Huurpunt, Cirkant, Collectief Goed, Hart boven Hard, ACV, Samenhuizen vzw, VIVAS, Vereniging Wijkgezondheidscentra, ACLVB, Labland, Caritas Vlaanderen, Stad Leuven, Stad Halle, Gemeente Hove, Stad Gent, Uit De Marge vzw, Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Fridays For Future Antwerpen, CLT Gent, ATD Vierde Wereld, Vzw Rode Lotus, Furia, Bind-Kracht, vzw A Rolling Stone, Decenniumdoelen, Filet Divers, jes vzw, Daklozen Aktie Komittee, Buurtwinkel Anneessens, Brussels Platform Armoede, vzw Thope, Vluchtelingenwerk Klein-Brabant-Willebroek, Woongenoten, Grootouders voor het Klimaat.

Onze woordvoerder is Hugo Beersmans, ere-administrateur-generaal van Wonen-Vlaanderen. Wil u ook graag aansluiten met uw organisatie, contacteer dan info@woonzaak.be.


maak mee het verschil!

Om onze stempel op het woonbeleid te drukken, streven we een zo groot mogelijk draagvlak na. Engageert u zich ook? Onderschrijf de Woonzaak, word onderdeel van onze campagne, of steun ons met een gift.

Op de hoogte blijven van onze campagne?

Bezig met verwerken …
Gelukt! Je staat op de lijst.