De Woonzaak pleit voor een rechtvaardiger woonbeleid in Vlaanderen. Wonen is een grondrecht. De Vlaamse overheid neemt echter onvoldoende initiatief om dit recht ook effectief te waar te maken. Ondanks een jarenlange strijd van organisaties én mensen in armoede en ondanks jarenlang wetenschappelijk onderzoek, zijn de opeenvolgende regeringen blind gebleven voor heel wat aanbevelingen. Via juridische weg, wil Woonzaak de Vlaamse overheid overtuigen om de nodige maatregelen te treffen.

CROWDFUNDING
STEUN DE WOONZAAK

op 29 januari: €28.830 opgehaald:
29% van einddoel van €100.000

Help jij onze werking en draag je zo bij aan een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid? We hebben deze financiële middelen nodig om onze klacht op te volgen, om campagnes te organiseren en om de woonthematiek op de publieke en politieke agenda te krijgen.

Steun de Woonzaak direct via Bancontact/Payconiq, vul het formulier in of maak zelf geld over naar BE72 0018 7889 1616.

We houden je hier wekelijks op de hoogte van de tussenstand.


Woonspraak is een maandelijkse podcast waarin bewoners, academici en middenveldorganisaties aan het woord komen over de woonthematiek in Vlaanderen. Luister op Spotify, Apple, Google of YouTube.


VOOR EEN FUNDAMENTEEL RECHTVAARDIG WOONBELEID

monogram

Kunnen thuiskomen.
Voldoende budget hebben om het dak boven je hoofd te kunnen betalen.
Genoeg geld over hebben om de energierekeningen te kunnen betalen, of gezond eten, of een sociaal leven.
Dat wil iedereen, toch?

Maar wist je dat meer dan de helft van de private huurders in Vlaanderen meer dan een derde van hun inkomen aan de huurprijs uitgeven? Welk budget blijft er dan nog over om van te leven?

Wist je dat bijna de helft van de private huurwoningen van slechte kwaliteit zijn?

Dat maar liefst 182.436 gezinnen en alleenstaanden aan de criteria voldoen voor een sociale woning, maar op een eindeloze wachtlijst staan? Onze overheden laten hen aan hun lot over, vaak eindeloos lang.

Het kan nochtans anders. De Vlaamse overheid heeft de oplossingen in handen.

Met de Woonzaak dienden we een klacht in tegen het Vlaamse woonbeleid bij het Europees Comité voor sociale rechten van de Raad van Europa. De klacht werd in juli 2022 ontvankelijk verklaard. Lees meer over de klacht.


Woonoplossingen

Oplossingen voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid

Iedereen moet kunnen beschikken over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid. Pas dan kunnen we spreken van een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid.

Dat betekent dat er heel wat moet veranderen. Richting de verkiezingen in 2024 maken we een eisenpakket op. We willen dat goed geïnformeerd doen. De vele contacten met mensen en organisaties op het terrein laten ons inzien wat echt nodig is en ook de kennis die we opdoen in Woonspraak nemen we mee.

Maar een aantal eisen zijn nu al duidelijk:

  • Er moeten meer, veel meer sociale woningen komen
  • We hebben geen nood aan alleen maar nieuwe luxe-appartementen, maar in elk bouwproject moet vanaf nu ook een minimaal aandeel sociale woningen voorzien worden
  • Het voortdurend stigmatiseren van sociale huurders moet stoppen
  • De private huurmarkt moet toegankelijk zijn. Juridische praktijktesten moeten deel zijn van de strijd tegen discriminatie
  • Elke woning op de huurmarkt moet gecontroleerd worden op de minimale kwaliteit
  • Meer woonzekerheid voor private huurders door minder korte termijn huurcontracten.
  • Een betaalbaarheidsbeleid op de private huurmarkt met meer huurtoelages en een sterkere link tussen huurprijs en kwaliteit
  • Maak werk van een sociaal woonvernieuwingsbeleid met oog voor de klimaatdoelstellingen
  • Roei dak- en thuisloosheid uit

Wil jij mee bouwen aan verandering?

DONEER, volg ons op TwitterFacebook of Instagram of schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Zo steun je onze strijd voor betaalbaar en degelijk wonen voor iedereen.

Processing…
Success! You're on the list.

Wie is de woonzaak?

Lees ons projectdossier om alles te lezen over onze start.

De Woonzaak is een initiatief van diverse organisaties: Vlaams Huurdersplatform, Netwerk tegen Armoede, Welzijnszorg, Feantsa, SAAMO, Orbit, Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, Avansa regio Antwerpen, Vrouwenraad, Platform kinderen op de Vlucht, CAW-groep, Violett, LEVL, Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP vzw), Welzijnsschakels, Huurdersbonden, Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Vlaams ABVV, VIVAS, Beweging.net SOM, Geneeskunde voor het Volk, Huurpunt, Cirkant, Collectief Goed, Hart boven Hard, ACV, Samenhuizen vzw, VIVAS, Vereniging Wijkgezondheidscentra, ACLVB, Labland, Caritas Vlaanderen, Stad Leuven, Stad Halle, Gemeente Hove, Stad Gent, Uit De Marge vzw, Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Fridays For Future Antwerpen, CLT Gent, NKVW, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Woonkollektief, ATD Vierde Wereld, Vzw Rode Lotus, Furia, Bind-Kracht, vzw A Rolling Stone, Decenniumdoelen, Filet Divers, jes vzw, Daklozen Aktie Komittee, Buurtwinkel Anneessens, Brussels Platform Armoede, vzw Thope, Vluchtelingenwerk Klein-Brabant-Willebroek, Woongenoten, Grootouders voor het Klimaat.

Onze woordvoerder is Hugo Beersmans, ere-administrateur-generaal van Wonen-Vlaanderen. Wil u ook graag aansluiten met uw organisatie, contacteer dan info@woonzaak.be.