Waarom Welzijnszorg de woonzaak steunt

Een goede woning hebben is een basisbehoefte en een fundament.  Zonder een  veilige haven als thuisbasis, is zoeken naar werk moeilijk, is het moeilijk  sociale contacten uit te bouwen, te integreren, is zelfs een goede gezondheid moeilijk waar te maken.

Het recht op wonen zou de essentie moeten zijn van het armoedebeleid op Vlaams niveau. Toch staan ondertussen evenveel mensen op de wachtlijst, als er mensen al een sociale woning hebben. De private huurmarkt biedt geen oplossing. De helft van de huurders besteedt een derde of meer van zijn inkomen aan huur.

Welzijnszorg voert al decennia lang actie

Welzijnszorg heeft in haar 50-jarige bestaan verschillende keren de woonproblematiek onder de aandacht gebracht.  Al in 1993, onder de slogan “Sleutelen aan wonen”, zamelden we drie ton sleutels  in. In 2004 wezen we de overheid op haar verantwoordelijkheid met de slogan “Hoog tijd voor een beter woonbeleid.”

Recenter in 2015 stelden we onze toekomst zonder armoede voor, dat is een toekomst in goede gezondheid, met goede mobiliteit én met een goede woning.

Ook in het ondersteunen van projecten en samenwerkingen is wonen altijd een van de belangrijkste thema’s voor Welzijnszorg geweest.  Binnen Decenniumdoelen berekenden we de noodzaak en mogelijkheden aan nieuwe sociale woningen de komende 10 jaar. Ook nieuwe ideeën en oplossingen  zoals sociale verhuurkantoren (SVK) en  Community Land Trust (CLT) hebben we mee proberen op de kaart te zetten.

Ook in 2020 vragen we aandacht voor het grondrecht wonen

Elk decennium zetten we wonen opnieuw in de etalage met een campagne. We beginnen er deze keer al onmiddellijk mee. In december 2020 proberen we opnieuw de mensen hun ogen te openen voor de moeilijke positie van  mensen in een armoedesituatie op de Vlaamse woonmarkt.

Een nieuwe weg van actie voeren, omdat verandering uitblijft.

We geloven in campagne voeren, sensibiliseren en dagelijks politiek werk. Maar tegelijk voelen we ook dat de druk groeit, de crisis groeit, de wanhoop groeit. We kunnen niet anders dan ook hier richting mee aan geven. Het openen van een nieuw actieterrein, namelijk de juridische weg, opent nieuwe perspectieven. We moeten dit doen. We zouden willen dat het niet nodig was, dat we overtuigd waren dat ondertussen de nood aan een echt woonbeleid wel voldoende duidelijk zou zijn. Maar dat is het niet. Dus Welzijnszorg doet mee, moet meedoen. Een nieuw en onbekend actieterrein voor ons, maar samen met  de andere armoedeorganisaties en een breed middenveld kan deze actie niet anders dan slagen. Omdat het moet. 

Welzijnszorg STEUNT DE WOONZAAK – JIJ OOK?

Bezig met verwerken …
Gelukt! Je staat op de lijst.