Waarom het Vlaams ACV de woonzaak steunt

Op 27 februari 1994 neemt België het recht op wonen op in artikel 23 van de Grondwet: « Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting».

Een behoorlijke huisvesting is voor velen zo een evidentie dat we te weinig aandacht hebben voor het feit dat het net nog veel te weinig een evidentie is voor een grote en groeiende groep in onze samenleving. Nog steeds leven in België en Vlaanderen veel mensen zonder een dak boven hun hoofd. Of in een situatie waar de woonst zelf niet aan de meest eenvoudige standaarden kan voldoen. Niet verwarmd, niet geïsoleerd, vochtig en/of met onvoldoende ruimte voor de bewoners.

Een behoorlijke huisvesting voorzien en betaalbaar maken is nochtans essentieel om andere problemen aan te pakken. Zonder goede woonst stapelen gezondheids- en welzijnsproblemen zich vaak op. Kinderen hebben niet de mogelijkheid in goede omstandigheden te leven, laat staan te spelen of hun onderwijstaken op te nemen.  Volwassenen zien hun zoektocht naar werk doorkruist door de basiszoektocht naar een woonst of zien hun inkomen volledig opgaan aan niet-kwalitatieve huisvesting.

De situatie is niet nieuw en moet worden aangepakt. Corona heeft de schrijnende problematiek alleen maar dwingender gemaakt.

Daarom ondersteunt het Vlaams ACV de Woonzaak.

het Vlaams ACV STEUNt DE WOONZAAK – JIJ OOK?

Bezig met verwerken …
Gelukt! Je staat op de lijst.