Waarom Bond Beter Leefmilieu De Woonzaak onderschrijft

Voor Bond Beter Leefmilieu moet iedereen kunnen wonen in een energiezuinige en fossielvrije woning. In het recht op wonen, sporen sociale en klimaatdoelstelling samen. De Vlaamse woningen zijn ontzettend energieverslindend en voornamelijk afhankelijk van aardgas en stookolie, waardoor steeds meer huishoudens ten prooi vallen aan energiearmoede. De huidige energiecrisis maakt dat pijnlijk duidelijk. Bovendien heeft maar liefst 40 procent van de Vlaamse woningeigenaars onvoldoende middelen om diep te renoveren en staan er momenteel 180.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning.

Bond Beter Leefmilieu pleit voor de diepe renovatie van sociale woningen en het investeren in 200.000 bijkomende klimaatneutrale sociale woningen tegen 2030. Ook moet het huidige renovatiesubsidiestelsel hervormd worden, zodat er op maat gemaakte voorfinanciering is voor huishoudens met onvoldoende middelen en er geen mattheuseffecten zijn. Door in te zetten op een sociale renovatiegolf leeft elke Vlaming tegen 2050 in een comfortabele, klimaatneutrale woning.

Bond Beter Leefmilieu grijpt de Woonzaak aan om de Vlaamse overheid te vragen de juiste renovatie- en woonbeleidsinstrumenten te introduceren en voldoende financiële middelen te voorzien om het grondrecht op menswaardig en duurzaam wonen voor iedereen te realiseren.

Bond Beter Leefmilieu steunt de Woonzaak. Jij ook?

Bezig met verwerken …
Gelukt! Je staat op de lijst.