Waarom SOM de woonzaak steunt

Goed wonen is een universeel recht

Betaalbare en kwalitatieve huisvesting maken een essentieel deel uit van het recht om een menswaardig leven te leiden. Het recht op wonen is een grondrecht, verankerd in onze grondwet en de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Een thuis hebben is namelijk veel meer dan het spreekwoordelijke dak boven het hoofd hebben. Het is een veilige plek waar mensen zich comfortabel voelen. Een gebrek aan voldoende betaalbare, kwalitatief goede en passende huisvesting heeft een grote weerslag op zoveel andere facetten van het leven. Het gebrek eraan levert vaak grote problemen op voor welzijn, werk en onderwijs. SOM, als vertegenwoordiger van sociale ondernemers over verschillende sectoren heen, onderschrijft daarom de Woonzaak. We verzamelden enkele getuigenissen bij onze leden en medewerkers.

Voor al die jongeren die zich veel te vroeg uit huis hebben moeten worstelen – Cirkant

Jongeren die niet uit een warm nest komen of door andere omstandigheden geen dak meer boven hun hoofd hebben, botsen op de grenzen van ons woonbeleid. Ze vinden hun weg niet in de aanvraag -procedures voor een sociale woning en zijn daarom vaak afhankelijk van de goede wil van hun familie, vrienden en kennissen. Het probleem van couchsurfen, maar dan niet in de zin van zorgeloze citytrips, is een gekend probleem binnen de jeugdhulp. Jongeren zwerven van de ene zetel naar de andere en moeten zich elke dag opnieuw afvragen waar ze ’s avonds onderdak zullen vinden. De plekken waar ze belanden zijn meestal niet duurzaam en er wordt na enkele dagen of weken, al dan niet vriendelijk, verzocht een andere zetel te zoeken. Wanneer deze jongeren hun onderkomen moeten zoeken op de private woonmarkt komen ze vooral uit bij kleine kamers van bedenkelijke kwaliteit. We vragen daarom om een beter gereguleerde huurmarkt en transparante procedures voor het aanvragen van een sociale woning. Laat jongeren niet afhankelijk zijn van de goede wil van anderen, maar bied ondersteuning en begeleiding in de zoektocht naar een woning.

De schrijnende woonsituaties zijn door Corona nog duidelijker geworden – Elmer

De verhalen van schrijnende woonsituaties komen ook binnen in de kinderopvang. Jonge kinderen hebben normaal gezien nog een hele toekomst voor zich … als ze daartoe de kansen krijgen. Soms groeien ze echter op in erbarmelijke woonsituaties met kleine ruimtes vol vocht en ongedierte. In een woning zonder speelruimte of een plek waar ze zich kunnen uitleven. Kinderbegeleiders horen verhalen van jonge gezinnen die het grootste deel van hun inkomen spenderen aan de huur van een kelder- of zolderruimte waar ze niet altijd een contract voor hebben getekend. Zorg ervoor dat kinderen niet de dupe worden van een slecht gereguleerde woonmarkt.

Nog te veel openbare en private gebouwen zijn ontoegankelijk voor personen met een handicap – SOM

De organisaties die we bij SOM ondersteunen in de gehandicaptenzorg werken aan emancipatie van personen met een handicap in de samenleving. Daarvan zijn inclusie en integratie twee belangrijke steunpilaren. Sommige organisaties kiezen er daarom voor om huisvesting te organiseren in kleinschalige wooninitiatieven in de straat of buurt, zodat bewoners actief deel kunnen uitmaken van de samenleving. Alleen botsen ze op een ontoegankelijke en te dure woonmarkt. Bewoners kunnen de kosten niet dragen met hun inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming. Organisaties hebben het van hun kant moeilijk om aangepaste gebouwen te vinden, zowel openbaar als privé.

De organisaties die mobiele of ambulante zorg aan huis verstrekken worden dan weer geconfronteerd met de woonproblemen van hun cliënten. Zij moeten met een klein budget een aangepaste woning vinden en dat is allerminst evident. We pleiten er daarom bij SOM niet alleen voor om te voorzien in meer betaalbare woningen, maar ook om te bouwen en te ontwerpen volgens de zeven principes van universal design, zodat de emancipatie van personen met een handicap een echte slaagkans heeft.

Deze getuigenissen zijn slechts een fractie van de problemen waar al onze organisaties mee te kampen krijgen. De woonzaak is een zaak van iedereen en daarom heeft ze de steun van SOM.

SOM steunt de woonzaak – jij ook?

Bezig met verwerken …
Gelukt! Je staat op de lijst.