STEUN ONS!

Om onze rechtszaak en campagne te kunnen financieren, zijn we nog op zoek naar financiële steun. Donaties worden gebruikt om de juridische procedure te financieren, maar ook voor campagnetools, de ontwikkeling van de website en andere werkingskosten.

Om onze stempel op het woonbeleid te drukken, streven we een zo groot mogelijk draagvlak na. Engageert u zich ook?’

Vul dit formulier in met de boodschap hoe je ons wilt steunen. 

de Woonzaak te onderschrijvenop de hoogte te blijven van het reilen en zeilen van de Woonzaakde Woonzaak mee in de kijker te zetten en hierover te communicerenverhalen, ervaring en kennis over de woonthematiek ter beschikking te stellen van de Woonzaakdeel te nemen aan de campagnewerkgroep van de Woonzaakmee te werken aan acties binnen de campagnestrategie van de Woonzaakhet Recht op Wonen te verzilveren via een financiële storting op BE72 0018 7889 16 16

Volg ons per email