Waarom Katholiek Onderwijs Vlaanderen de Woonzaak onderschrijft

Om onze doelen voor gelijke onderwijskansen en inclusie te behalen steunt Katholiek Onderwijs Vlaanderen de Woonzaak. Goed en gezond wonen is een randvoorwaarde voor goede onderwijsprestaties.

Het comfort van de woonomgeving, of omgekeerd het ontbreken van ruimte, heeft een grote invloed op de ontwikkelingskansen van kinderen. Kinderen en jongeren hebben voldoende kwalitatieve ruimte nodig om in de thuisomgeving te leren, te bewegen en te spelen. Hun woonsituatie beïnvloedt het leer-en schooltraject. Slechte woonkwaliteit zorgt voor ongelijke onderwijskansen en onderwijsachterstelling. Dit aanklagen sluit aan bij het pedagogische project van de scholen, internaten, academies, centra voor volwassenenonderwijs, hogescholen en universiteit die lid zijn van de netwerkorganisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Wij ondersteunen al onze onderwijsinstellingen bij de realisatie van het pedagogisch project van de katholieke dialoogschool, die een oefenplaats wil zijn voor een (samen)leven in een wereld die gekenmerkt is door diversiteit. Om dit te realiseren zetten we onder andere in op het garanderen van gelijke onderwijskansen en brede zorg voor iedere lerende in een inclusief onderwijs en stemmen we onderwijs en vorming kritisch af op de verwachtingen van de samenleving.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft de Woonzaak. U ook?

Steun ons financieel of schrijf u in op onze nieuwsbrief!

Bezig met verwerken …
Gelukt! Je staat op de lijst.