Waarom Samenhuizen de woonzaak steunt

Keuzevrijheid in hoe je woont, staat of valt bij het recht op wonen.

Pas als het recht op wonen gerealiseerd is, kunnen mensen en gezinnen vrij kiezen tussen de diverse woonvormen die voorhanden zijn. Betaalbaarheid, kwaliteit en toegang van deze woonvormen dienen gegarandeerd te zijn, vooraleer je van een keuzevrijheid hierin kan spreken.

Keuzevrijheid in wonen is belangrijk als je de wooncultuur wil uitbreiden met meer duurzame woonopties. Samenhuizen vzw doet dit door een forum aan te bieden voor alles wat gemeenschappelijk wonen aangaat en de realisatie van meer gemeenschappelijk wonen te stimuleren. Voorbeelden van samenhuizen of gemeenschappelijk wonen zijn gedeelde woningen, cohousingprojecten, kangoeroewoningen, solidaire woningen en woongroepen voor vijftigplussers.

Samenhuizen vzw gaat ervan uit dat gemeenschappelijk wonen maatschappelijke veranderingen in de wooncultuur kan ondersteunen en mee kan sturen. Gemeenschappelijk wonen versterkt immers de gemeenschapsopbouw, de solidariteit en de sociale cohesie, zowel op projectniveau als in de ruimere omgeving.

Gemeenschappelijk wonen als antwoord op maatschappelijke uitdagingen.

Gemeenschappelijk wonen is geen nieuwe woonvorm. Woongroepen bestaan al lang. Het is wel een waardevol alternatief dat opnieuw aandacht krijgt én verdient. Gemeenschappelijk wonen ambieert duurzaam wonen met een kleinere ecologische voetafdruk. Gezond, betaalbaar en comfortabel wonen met zorg voor elkaar onder ‘buren’ en in een leefbare omgeving.

Sociale cohesie

Een aantal praktische en sociale voordelen zijn eigen aan gemeenschappelijk wonen. Verschillende generaties kunnen samenwonen, wat bijvoorbeeld zorgt voor een vlottere opvang voor kinderen. Het kan een thuis zijn voor senioren, kansengroepen of zorgbehoevenden en er is de mogelijkheid om ruimte, materiaal, diensten en dito kosten te delen.

Samenhuizen vzw gaat er vanuit dat een woongemeenschap het lokaal sociaal weefsel versterkt en een dynamiek-versterkend-effect heeft op de buurt. De organisatie van kinderopvang, lokale zorg en diensten, een koffie- en theehoek, een eetbare deeltuin, eigen groenten of andere initiatieven van bewoners of een woongroep kunnen ook de buurt of wijk bedienen.

Duurzaam en betaalbaar

Collectieve ruimtes, voorzieningen en goederen maken de keuze voor duurzaam en compact (ver)bouwen van kleinere woonsten haalbaar. Dit laat meer open ruimte. De keuze voor een autovrije zone is een meerwaarde voor de directe en ruimere omgeving. Panden worden hergebruikt of krijgen een nieuwe bestemming. Erfgoed kan worden bewoond. Ruimte wordt meervoudig benut en soms opengesteld voor de buurt. In een groep krijgen hogere ambities inzake energie, water en grondstoffen meer kans. De schaalgrootte van gemeenschappelijke woonprojecten biedt meer handvaten tot diversiteit, inclusie en betaalbaarheid, tot duurzaam samenwonen.

Getuigen hiervan zijn talrijke mooie voorbeelden in binnen- en buitenland. Cohousingprojecten met sociale huurunits, solidair gedeelde woningen, woonunits voor begeleid-zelfstandig-wonen binnen cohousingprojecten, enz.

Daarom steunen we de Woonzaak

Samenhuizen vzw wenst iedereen een warme thuis op maat toe, binnen de socio-ecologische grenzen die dienen gerespecteerd te worden. Daarom pleiten we niet alleen voor een aangepast woonbeleid ter stimulatie van gemeenschappelijk wonen, maar ook voor een algemeen fundamenteel rechtvaardig woonbeleid. Samen moeten we de wooncrisis aanpakken en solidaire, betaalbare woonalternatieven vormgeven en opschalen.

Samenhuizen vzw

samenhuizen steunt de woonzaak – jij ook?

Bezig met verwerken …
Gelukt! Je staat op de lijst.