Waarom LabLand de Woonzaak steunt

LabLand begeleidt experimentele projecten in de bebouwde ruimte. Samen met bewoners en bouwexperten ontwikkelen we vernieuwende woonoplossingen.

Er is duidelijk actie nodig van een groot en divers samenwerkingsverband om het recht op wonen voor iedereen te garanderen. Maar zolang de Vlaamse overheid van het recht op wonen geen prioriteit maakt, heeft zelfs het breedst gedragen plan weinig kans op slagen.

Bij LabLand vinden we het evident dat er meer sociale woningen gebouwd worden, maar we vinden het ook nodig om nieuwe (deel)oplossingen uit te testen. Er is nood aan ruimte voor experiment!

De overheid kan op elk aspect, van bouwtechniek tot nanciering, bijdragen aan betaalbaarheid. Als de overheid de doelstellingen voor energetische renovaties koppelt aan het omvormen van onderbenutte bebouwde ruimte creëert ze nieuwe woningen. Als ze nieuwe woonvormen die inspelen op veranderende gezinstypologiën en woonwensen erkent en stimuleert, krijgen we meer aangepaste en betaalbare woningen en wooncomplexen.

De overheid kan het recht op wonen voor diverse doelgroepen beter haalbaar maken door de woonkwaliteitsnormen meer te diversifiëren. Om die kwaliteit te waarborgen is een strikte regelgeving noodzakelijk. Maar om de bestaande regelgeving op een goed onderbouwde manier bij te sturen, is er nood aan experiment. Een kader voor experimentele woonprojecten zou de hele sector kunnen aanzetten om oplossingen te onderzoeken en te ontwikkelen zodat een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid werkelijkheid kan worden.

LabLand steunt de woonzaak – jij ook?

Processing…
Success! You're on the list.