Verslag Assemblé Woonzaak

Samen maken we van het recht op wonen een zaak van iedereen !

Op 19.01 sloegen de Woonzaak en de Belgian Housing Action Day de handen in elkaar. Vanuit alle hoeken van België kwamen we samen in Gent ter voorbereiding van de nationale protestdag op zondag 26 maart en een update over de Woonzaak met de blik op 2024.

Pepijn Boeraeve van de Belgian Housing Action Day beet de spits af met een korte introductie van het ontstaan en de huidige werking van Housing Action Day en hoe de Belgische fractie georganiseerd is.

Wist je dat de protestdag al aan zijn 4e editie toe is en dat deze wereldwijd tijdens hetzelfde weekend in meer dan 45 steden georganiseerd wordt? Ga zeker eens een kijkje nemen op de website, abonneer je op de nieuwsbrief en volg hen op Instagram en Facebook.

We kijken er alvast naar uit om jullie op 26 maart 2023 in Brussel te mogen verwelkomen! Schrijf deze belangrijke datum voor het recht op wonen alvast in uw agenda!

Daarna sprak Hugo Beersmans, woordvoerder van de Woonzaak, ons toe met een bevlogen speech. Enkele passages:

‘Om het allemaal kort samen te vatten, aan de structurele wooncrisis die aanleiding was voor onze klacht, wordt geen oplossing geboden, noch zien we in hoe daaraan in de nabije toekomst wel bijgedragen zal worden. En dat terwijl de gewesten alles in huis hebben om het verschil te maken. Alvast het Vlaamse Gewest holt het recht op wonen, dat ingeschreven is in de Grondwet en in de eigen ‘Vlaamse Codex Wonen 2021’, eerder uit dan dat het werkt aan de versterking ervan. […] Wat concrete reacties vanuit het beleid betreft blijven we, behoudens een heel voorzichtige opening naar het ‘Housing First’-principe, althans op papier, toch op onze honger zitten.

We kijken niet alleen naar Vlaanderen en merken dat er ook in Brussel en Wallonië een wooncrisis aan de gang is. […] Dat we in Vlaanderen voor een specifieke strategie gekozen hebben op basis van een Europees verdrag doet uiteraard geen afbreuk aan het feit dat we ons ook nationaal willen inschrijven in het verhaal van de brede verwezenlijking van het recht op wonen voor elkeen. Dat doen we dan ook graag samen met de mensen van de Belgian Housing Action Day.’

Lees hier de volledige tussenkomst van onze woordvoerder.

Joy Verstichele (VHP) zoomde in op het juridische en politieke luik van de Woonzaak.

Na een eerste reactie van de Vlaamse regering op onze klacht in oktober 2022, diende de Woonzaak in december een onderbouwd wederwoord in. Nu wachten we af op een nieuwe reactie van de Vlaamse regering hierop en met al deze informatie gaat het Europees Comité voor Sociale Rechten dan aan de slag. Een beslissing wordt verwacht in januari 2024. De Woonzaak is hoopvol en denkt goede kaarten in handen te hebben voor een veroordeling door het Europees Comité voor Sociale Rechten begin 2024. Alle (Engelstalige) teksten in de procedure kan je hier terugvinden.

Daarnaast worden er momenteel podcasts opgenomen waarin verschillende relevante topics rond het woonbeleid in België behandeld zullen worden. In maart zou de eerste aflevering beschikbaar moeten zijn. Onder andere op basis van die gesprekken zal er een eisenpakket opgesteld worden dat we in aanloop van de verkiezingen aan het beleid willen voorleggen.

Joy benadrukte nog eens dat de Woonzaak in essentie vooral voor die burgers wil blijven opkomen die zich in de meest kwetsbare positie bevinden en waarvoor het woonrecht vandaag reeds geschonden of dreigt geschonden te worden.

Annabel Cardoen (Welzijnszorg) en Mirjam Henkens (SAAMO) namen ons mee in het campagneluik van de Woonzaak en waarom dit zo noodzakelijk is. Gezien een veroordeling door het Europees Comité voor Sociale Rechten uiteindelijk juridisch niet bindend is, is het van groot belang dat de woonzaak een breedgedragen verhaal is. In Frankrijk bleek namelijk al dat een veroordeling samen met een sterke campagne en steun van veel partners & middenveldorganisaties cruciaal is om ook effectief een impact te hebben op het woonbeleid.

Zij vragen dan ook aan alle onderschrijvende partners en sympathisanten om:

1. … zich aan te sluiten bij de werkgroepen en zo mee beweging te maken voor de Woonzaak. De werkgroepen zijn wat afgeslankt de afgelopen maanden en zouden weer aangesterkt moeten worden. Iedereen welkom!

2. … om mee naar middelen te zoeken. Elke donatie telt! Campagne voeren kost naast menskracht nu eenmaal ook geld. Hier kan je makkelijk een storting overmaken.

Ook onze woordvoerder Hugo Beersmans deed deze warme oproep:

Er staat in de komende maanden heel wat te gebeuren. Vooral 2024, het jaar van de volgende verkiezingen, wordt een belangrijk jaar voor de Woonzaak. We zijn bijzonder ambitieus met onze plannen en willen in elk geval ook de burger daarbij van dichtbij betrekken. Daar hebben we veel geld voor nodig en dat verwachten we in eerste instantie van de onderschrijvende organisaties. We doen ook een warme oproep aan ieder van jullie: als we willen dat er bij de voorbereiding van het volgende regeerprogramma ernstig rekening gehouden wordt met onze eisen, dan zal een voor ons gunstige uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten, zoals we die effectief verwachten tegen het einde van dit jaar, niet volstaan en hebben we nood aan een grootschalige campagne. We moeten het thema te allen prijze warm houden.

We willen iedereen bedanken die aanwezig was vorige week en zich engageert om ook in 2023 mee de schouders te zetten onder Woonzaak. We hebben elkaar ontmoet, ideeën uitgewisseld en kritisch gereflecteerd over de uitdagingen die ons te wachten staan. Op naar een rechtvaardig woonbeleid in België dat geen mens in de steek laat!

Volgende afspraak: zondagnamiddag 26 maart in Brussel voor de Housing Action Day. Meer info volgt snel.

Wil je op de hoogte blijven van de Woonzaak?

Bezig met verwerken …
Gelukt! Je staat op de lijst.