Stemwijzer betaalbaar wonen

Wonen is een basisrecht. Maar dat recht staat zwaar onder druk. Er is dringend nood aan een sociaal en betaalbaar woonbeleid. En de Vlaamse verkiezingen op 9 juni spelen daarbij een cruciale rol. De Gentse Wooncoalitie lanceert daarom een stemwijzer om kiezers te informeren over de positie van de verschillende politieke partijen.

Verschillende Gentse middenveldorganisaties en burgerbewegingen richtten eind 2021 de Gentse Wooncoalitie op, dat zich inzet voor betaalbaar en sociaal wonen en een rechtvaardig woonbeleid. Met de inbreng van burgers, organisaties en experts formuleerde de Gentse Wooncoalitie 30 topprioriteiten. Zes hiervan werden vorig jaar actief aangepakt in samenwerking met de Stad Gent. Daarnaast organiseerde de Wooncoalitie ook verschillende acties en voerde ze campagne rond de Gentse volksraadpleging.

Met de verkiezingen in zicht wil de Wooncoalitie nu burgers informeren over de standpunten van de verschillende Vlaamse partijen. Daarom lanceert ze de campagne ‘Stem voor Betaalbaar Wonen’. De coalitie stelde een stemwijzer op met 10 eisen rond sociaal en betaalbaar wonen.

Op basis van deze eisen – de 9 wooneisen van Woonzaak, aangevuld met een 10e eis rond alternatieve woonvormen – werden de partijen aangeschreven. Zij konden volledig, deels of niet akkoord gaan met de stellingen en hun keuze uitleggen. Stemadvies wordt er bewust niet gegeven; enkel een duidelijke weergave van de verschillen tussen partijen als het op betaalbaar wonen aankomt.

De stemwijzer kan je hieronder raadplegen, en hier als pdf downloaden.
Meer informatie via de Gentse Wooncoalitie.