Waarom beweging.net de Woonzaak steunt

Grondrecht op wonen

Het recht op wonen staat al 27 jaar ingeschreven in onze Grondwet en stelt in artikel 23 dat ieder het recht heeft een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. Een overheid die inzet op een rechtvaardig woonbeleid ondersteunt ieder van haar burgers bij het realiseren van dit recht op wonen. Dit is vandaag de dag nog niet voor iedereen het geval. Dat betekent ook dat de overheid haar middelen daar moet inzetten waar de noden het hoogst zijn, voor mensen met een laag inkomen.

Woningen voor 150.000 wachtenden

Voor mensen met een zeer laag en laag inkomen, die hun heil moeten zoeken op de huurmarkt, neemt de gemiddelde huurprijs een te grote hap uit hun inkomen. Een sociale woning kan voor een deel van hen een oplossing zijn maar de lange wachtlijsten zorgen ervoor dat niet iedereen die hiervoor in aanmerking komt op korte termijn hiervan gebruik kan maken. Een versnelling in de bouw van sociale woningen is dan ook nodig om de ongeveer 150.000 wachtenden te verzekeren van een kwaliteitsvolle woning. Daarnaast is er ook een woonbeleid nodig voor hen die net te veel verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale woning, maar te weinig om een kwaliteitsvolle huurwoning te kunnen betalen. Ook zij vallen uit de woonboot. Deze markt is niet gereguleerd zoals de sociale verhuurmarkt waardoor huurprijzen sterk oplopen. Deze doelgroep heeft dus ook nood aan een passend aanbod of ondersteuning.

Bijzondere aandacht voor lage inkomens

Beweging.net steunt de Woonzaak omdat we een meer rechtvaardig woonbeleid willen zodat kwalitatief, betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen mogelijk wordt. Dit kan men doen door gedifferentieerd in te zetten op de woonnoden van de verschillende inkomensgroepen met bijzondere aandacht voor mensen met een laag inkomen. Meer betaalbare en sociale huurwoningen, meer bescheiden koopwoningen en huursubsidies kunnen onder meer een deel van de oplossing zijn om de druk op de woonmarkt te verlichten. Het huidige woonbeleid is onvoldoende om dit recht op wonen voor iedereen waar te maken, via juridische weg willen we de Vlaamse overheid alsnog aanzetten om de nodige maatregelen te treffen.

Beweging.net steunt de Woonzaak – jij ook?

Bezig met verwerken ā€¦
Gelukt! Je staat op de lijst.