Waarom Stad Gent de Woonzaak onderschrijft

De stad Gent erkent dat wonen een grondrecht is voor iedereen en ziet wonen als belangrijke hefboom voor een menswaardig leven en een rechtvaardige samenleving. We erkennen het Europees Sociaal Handvest en willen dat de daarin omschreven rechten gerealiseerd worden. We zien het recht op wonen realiseren als een gedeelde verantwoordelijkheid tussen diverse beleidsniveaus en erkennen ook onze eigen rol als lokaal bestuur.

Als stad nemen we onze verantwoordelijkheid op om dit grondrecht zoveel mogelijk te realiseren, onder andere met stevige investeringssubsidies in sociale huurwoningen, erfpachtrenovaties voor SVK-woningen, een verhuurderspunt met advies, ondersteuning en premies voor verhuurders, premies voor huurwoningen met maximale huurprijs, Gent knapt op, Community Land Trust, de uitrol en ondersteuning van budgethuurwoningen, enzovoort.

De stad heeft echter onvoldoende instrumenten in handen om het recht op wonen te garanderen voor onze inwoners. We grijpen de Woonzaak aan om ervoor te pleiten ons als stad voldoende instrumenten te geven om een nog daadkrachtiger woonbeleid te voeren, en dat andere overheden zelf alle instrumenten zouden uitputten om het grondrecht op wonen voor iedereen te realiseren. We blijven ook prioritair inzetten op een dialoog met de andere overheden en gaan graag in overleg om dit recht samen te realiseren.

Stad Gent onderschrijft de Woonzaak.

Jij ook?

Bezig met verwerken …
Gelukt! Je staat op de lijst.