Waarom ACLVB de woonzaak steunt

Grondrecht wonen wordt niet serieus genomen

Betaalbaar en goed wonen is een recht dat zo wezenlijk is dat het werd opgenomen in onze belangrijkste rechtsbron, de grondwet. Toch slaagt Vlaanderen erin om keer op keer de grondwet naast zich neer te leggen en deze te behandelen als een vodje papier.

Meer dan 155.000 gezinnen staan op de wachtlijst voor een sociale woning, maar het aantal personen dat er recht op heeft is bijna dubbel zo groot. Bovendien is de gemiddelde wachttijd op een sociale woning meer dan drie jaar. Het gevolg is dat veel mensen naar het goedkopere segment van de private huurwoningen worden geduwd waar woningen gekenmerkt worden door vele gebreken: instabiliteit, vocht, gevaarlijke inbreuken op de elektriciteitsregels, en een slechte energie-efficiëntie met hoge energierekeningen tot gevolg.

Gezinnen met een heel laag inkomen die al 4 jaar of langer wachten op een sociale woning en een private huurwoning huren met een huurcontract, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse huurpremie. Voor veel gezinnen is deze termijn echter te lang en dreigen ze kopje onder te gaan alvorens ze recht hebben op een Vlaamse huurpremie.

Coronacrisis benadrukt belang van degelijke woning

Dit zijn nog maar twee voorbeelden van hoe Vlaanderen de mist ingaat met haar woonbeleid.

De coronacrisis heeft bovendien ook aangetoond hoe belangrijk een degelijke woning is. Plots moesten we binnen blijven, werd telewerk de norm en konden de vele tijdelijke werklozen niet meer naar hun werk. Als we dan weten dat 47% van de private huurwoningen ontoereikend zijn qua kwaliteit, dan kunnen we alleen maar concluderen dat heel wat mensen zich in een schrijnende situatie bevonden en nog steeds bevinden.

ACLVB komt op voor iedereen in slechte woonsituatie

Als vakorganisatie staan we onze leden bij in werk-gerelateerde zaken, maar uiteraard  ook in verscheidene andere domeinen van het leven. Wij kunnen dan ook niet toestaan dat vandaag nog steeds niet iedereen kan genieten van een goede en betaalbare woning.

Een duurzame eigendomsmarkt, een volwaardige private huurmarkt en een voldoende ruime sociale woonmarkt zijn niet enkel de principes van de woonzaak maar ook van de ACLVB.

Wij ondersteunen dit initiatief dan ook ten volle.

ACLVB

aclvb steunt de woonzaak – jij ook?

Bezig met verwerken …
Gelukt! Je staat op de lijst.