Waarom VIVAS de woonzaak steunt

Onze woonmarkt houdt ongelijkheid in stand

Als netwerk van sociale huurders, kunnen wij geen vrede nemen met de grote sociale ongelijkheden in onze maatschappij. Onze woonmarkt draagt bij tot die ongelijkheid. Veel mensen moeten in slechte, dure woningen en appartementen wonen. De slogan ‘blijf in je kot’ toonde het belang van dat kot, de woning , als één van de meest essentiële behoeftes, duidelijk aan.

Wie weinig verdient, besteedt te groot deel van het inkomen aan wonen

Nergens is het beter dan thuis. Althans, zo zou het moeten zijn. De realiteit is anders. Er zijn in Vlaanderen nog vele tienduizenden slechte woningen. En wie weinig verdient, besteedt verhoudingsgewijs meer van zijn inkomen aan het dak boven zijn hoofd. De markt lost dit duidelijk niet op, integendeel hij versterkt dit mechanisme. Deze wooncrisis is nu al jaren aan de gang en het betert er niet op.

Daarom moet de overheid het recht op wonen bewaken en betaalbaarheid, kwaliteit, woonzekerheid, toegankelijkheid en rechtszekerheid garanderen. Zeker voor mensen in situaties van armoede en uitsluiting is het geen evidente opdracht om een betaalbare en kwaliteitsvolle woning te vinden.

Investeer in sociale woningbouw én tegelijk in de economie

Nochtans zijn de oplossingen gekend. Er is grote nood aan meer betaalbare en kwaliteitsvolle huurwoningen in de privésector. Doch, de beste manier om het recht op wonen te garanderen is de klassieke sociale huisvesting. Een kwart miljoen Vlamingen heeft recht op een sociale woning, maar moet noodgedwongen op de private huurmarkt blijven, wegens het veel te kleine aanbod aan sociale woningen.

Het is nu bij uitstek het moment om in sociale woningen te investeren. Investeren in sociaal wonen biedt meer mensen een woonoplossing én zal ook de economie een boost geven. Ook de huidige sociale huur kan en moet verder uitgebouwd worden (zoals noodzakelijke renovaties), maar in het algemeen zijn sociale huurders best tevreden.  

Sociale woningen zijn de oplossing voor de wooncrisis en er zouden er een pak meer moeten zijn. We zijn blij dat de Woonzaak daar verandering in wil brengen.

Tijd voor actie!

Namens VIVAS, het Vlaams Netwerk van Sociale Huurders

VIVAS steunt de woonzaak – jij ook?

Bezig met verwerken …
Gelukt! Je staat op de lijst.