Waarom de huurdersbonden de woonzaak steunen

Dagelijks luidt de alarmbel

Dag in dag uit zien we huurders met woonproblemen. Onder de individuele vragen van die huurders gaan veelal structurele problemen schuil. De slechte woningkwaliteit, de hoge huurprijzen, stress bij het einde van een huurcontract, discriminatie of een huurwaarborg die maar niet wordt vrijgegeven.

Het zijn zichtbare gevolgen van een woonmarkt in crisis. Die crisis is er niet van gisteren, maar sleept al vele decennia aan. Heel wat mensen wonen in panden waar ze eigenlijk zo snel mogelijk uit willen. En als je foto’s van die panden en de huurprijs ziet, weet je meteen waarom. Alleen is het geen evidentie om iets anders, beters te vinden. Een degelijke betaalbare woning is vaak een verre droom. Voor deze huurders zit er een spreekwoordelijk slot op de deur, maar dan aan de binnenkant.

Die realiteit is ondertussen goed gedocumenteerd met stevige cijfers van onder meer het steunpunt Wonen en andere onderzoeken. Diverse organisaties die worden geconfronteerd met deze problematiek trokken al vaak aan de alarmbel.

Geen vertaling naar ambitieus woonbeleid

Dat vertaalt zich echter niet in een ambitieus woonbeleid vanuit de overheid. Er wordt geen renovatiebeleid gevoerd op de huurmarkt, er zijn veel te weinig mensen die van een huurtoelage kunnen genieten en huurders die een procedure willen opstarten wegens de slechte woningkwaliteit schieten zichzelf soms in de voet als ze daardoor moeten verhuizen en er geen alternatief voor handen hebben. We moeten ook vaststellen dat het aandeel sociale woningen niet in stijgende lijn is, maar de nood wel groter wordt. Nochtans is dit een essentiële investering om uit de wooncrisis te raken.

Huurders kunnen hun rechten niet afdwingen

Dat alles leidt er ook toe dat het voor huurders zeer moeilijk is om hun rechten af te dwingen. De machtsbalans helt helemaal over naar de zijde van verhuurders. De schaarste aan betaalbare kwaliteitsvolle woningen draagt daar sterk aan bij.

De woonzaak, voor een rechtvaardiger woonbeleid

Huurders voelen zich in de steek gelaten. De huurdersbonden geloven dat de Woonzaak met vereende krachten kan ijveren voor een rechtvaardiger woonbeleid, waardoor een structurele oplossing voor de talloze woonproblemen van huurders in zicht komt.

De huurdersbonden steunen de woonzaak – jij ook?

Bezig met verwerken …
Gelukt! Je staat op de lijst.