Waarom de gemeente Zelzate de Woonzaak onderschrijft

We willen ons aansluiten bij ‘woonzaak’ met lokaal bestuur Zelzate omdat ‘behoorlijke huisvesting’ een grondrecht is volgens artikel 23 van de Grondwet. Dat grondrecht staat enorm onder druk omdat wonen te duur geworden is, zowel voor mensen die willen kopen als mensen die momenteel huren op de private markt. Er staan 182.000 mensen op een wachtlijst voor een sociale en dus betaalbare woning in Vlaanderen en toch blijft de Vlaamse regering volharden in een woonbeleid dat schaarste herverdeelt en wonen steeds meer ontoegankelijker en voorwaardelijker maakt.

Wat we nodig hebben is een ingreep op de private huurmarkt door maximumprijzen op te leggen en de prijsvorming te koppelen aan kwaliteitsnormen. Daarnaast dient de Vlaamse regering meer in te zetten op sociale huisvesting door de bindende sociale objectieven voor gemeenten effectief bindend te maken en daar voldoende middelen voor aan te wenden. Enkel op die manier kan het sociaal woningaanbod uitgebreid en rechtvaardiger gespreid worden.

Sociale huisvesting zuigt geen armoede aan, maar lost armoede op. Onze gemeente bezit al een percentage van 16% sociale huurwoningen en neemt reeds de verantwoordelijkheid op om de woonnood en armoede aan te pakken. Meer en billijkere spreiding van sociale huisvesting in de rest van Vlaanderen zal noodzakelijk zijn om de woonnood aan te pakken en om de verhitting op de private huurmarkt tegen te gaan.

Het lokaal bestuur Zelzate onderschrijft daarom ‘woonzaak’ in haar streven naar meer kwalitatievere en betaalbare huisvesting en ondersteunt ook de klacht die namens woonzaak werd ingediend bij het Europees Comité voor sociale rechten van de Raad van Europa.

DE GEMEENTE ZELZATE ONDERSCHRIJFT DE WOONZAAK. U OOK?

Bezig met verwerken …
Gelukt! Je staat op de lijst.