Waarom Woonkollektief de Woonzaak onderschrijft

Woonkollektief (WK) heeft een dubbele missie:

  1. WK onderneemt concreet actie door woningen uit haar beperkte vastgoedportefeuille te verhuren aan kwetsbare woningzoekenden – nieuwkomers – tot zij een meer definitieve oplossing vinden op de private- of sociale woningmarkt;
  2. WK geeft zichzelf een sociaal/politieke opdracht in de strijd tegen de voortdurende wooncrisis die een gevolg is van het falend Vlaams sociaal woonbeleid. Hiertoe zoekt WK aansluiting bij en samenwerking met middenveldorganisaties teneinde beleidsveranderingen af te dwingen ten voordele van de vele kwetsbare woningzoekenden.

De samenwerking met Woonzaak ligt in de lijn van onze tweede doelstelling. Huurderskollektief (later de patrimonium-vzw WK) werd opgericht in 1978 om nieuwe Marokkaanse inwijkelingen in Borgerhout te ondersteunen bij hun huisvestingsproblemen. Deze mensen kregen geen of nauwelijks toegang tot de sociale- en de private woningmarkt.

In de loop van de voorbije decennia breidde dit initiatief uit en fusioneerde met gelijkaardige vzw’s tot het erkende en gesubsidieerde ’Sociaal Verhuurkantoor Antwerpen” (SVKA). De decretaal opgelegde toewijzingsregels lieten beperkt ruimte voor nieuwkomers. Maar het schrijnend tekort aan sociale woningen werd tot op heden de oorzaak van ellenlange wachtlijsten, zowel bij de sociale huisvestingsmaatschappijen als bij SVKA.

Na de recente herstructurering van de sociale huisvestingssector door de Vlaamse regering werd SVKA ontbonden en de werking overgenomen door de nieuwe woonmaatschappij Woonhaven. Gelijktijdig werd het sociale puntensysteem voor toewijzing, dat prioriteit gaf aan de meest behoeftige woningzoekenden, afgeschaft. Belangrijk criterium voor toewijzing is nu “lokale binding”. Dit slaat de deur voor nieuwkomers potdicht toe en brengt ons terug naar AF in het jaar 1978. Om die reden besliste het bestuur van het WK om de woningen van de vzw uit de overdracht te houden bij de overgang van SVKA naar Woonhaven.

WK werkt nu als vrijwilligersorganisatie verder aan de realisatie van haar missie. Het is duidelijk dat WK hoge verwachtingen koestert in de samenwerking met Woonzaak en daarom de acties steunt.


Woonkollektief onderschrijft de Woonzaak. Jij ook?

Bezig met verwerken …
Gelukt! Je staat op de lijst.