Waarom VWGC de woonzaak steunt

Visie gericht op een rechtvaardige samenleving

Als Vereniging van Wijkgezondheidscentra vertegenwoordigen wij 35 wijkgezondheidscentra die toegankelijke en kwaliteitsvolle eerstelijns gezondheidszorg aanbieden in Vlaanderen en Brussel. Onze visie is gericht op het bijdragen aan een open, solidaire, duurzame en rechtvaardige samenleving. Die maatschappelijke opdracht maakt elk wijkgezondheidscentrum concreet aan de hand van ons gedeelde zorgmodel dat elk individu – zonder uitzondering – maximale kansen biedt op een gezond leven.

Wijkgezondheidscentra verankerd in de buurten en open voor alle buurtbewoners

Wijkgezondheidscentra doen dit met een zorgteam dat interdisciplinair samenwerkt onder hetzelfde dak, al dan niet aangevuld met vaste samenwerkingsverbanden met externe partners. Een zorgteam in een wijkgezondheidscentrum biedt zorg aan op een persoon-centrale, integrale, geïntegreerde en continue wijze. Wijkgezondheidscentra kiezen er bewust voor om dit zorgaanbod te organiseren binnen het systeem van de forfaitaire financiering van eerstelijnszorg. Bij dit financieringssysteem worden de kosten voor de zorgverlening eenvoudig en rechtstreeks geregeld tussen het Riziv en de mutualiteiten als financiers van de zorg enerzijds, en de zorgverleners anderzijds. De patiënten zelf betalen geen enkele bijdrage voor het consult bij de huisarts, verpleegkundige en kinesitherapeut, zodat zij geen enkele financiële drempel ervaren om in het wijkgezondheidscentrum langs te komen met hun zorgvragen. Verankerd in het sociaal-culturele weefsel van de buurt is een wijkgezondheidscentrum op die manier een herkenbare toegangsdeur tot zorg waar elke buurtbewoner met elke zorgvraag welkom is.

Gezondheid vanuit een populatieperspectief

Omwille van onze verankering in de buurt heeft een wijkgezondheidscentrum bijzondere aandacht voor zorg die tegemoetkomt aan de noden van de buurt en de gemeenschappen die er wonen. Als wijkgezondheidscentra benaderen we gezondheid immers vanuit een populatieperspectief in plaats van louter individueel. Deze gemeenschapsgerichte benadering van zorg vormt dan ook het sluitstuk van ons verhaal van integrale zorg. Integrale zorg betekent voor ons immers dat de zorgverleners in het wijkgezondheidscentrum aandacht hebben voor zowel de biologische, psychologische, sociale, als ecologische dimensie van gezondheid. De link tussen gezondheid en welzijn is hierin cruciaal.

Verder kijken dan de muren van de eigen praktijk

Onze benadering van zorg maakt dat we als zorgverleners gedwongen worden om voorbij de muren van onze eigen praktijk te kijken en maakt dat we aandacht moeten hebben voor alle domeinen van het leven die een impact kunnen hebben op de gezondheidstoestand van mensen. Wonen in een betaalbare, kwaliteitsvolle woning gesitueerd in een veilige en gezonde leefomgeving is vandaag niet altijd vanzelfsprekend. Dat merken onze zorgverleners helaas nog al te vaak. Bovendien is een slechte woningkwaliteit een belangrijke oorzaak van zorgvragen waarmee we in onze wijkgezondheidscentra worden geconfronteerd. Inzetten op kwaliteitsvolle woningen, die toegankelijk zijn voor iedereen, is daarom een gezondheidszorg-bevorderende, sector-overschrijdende actie waar wij onze schouders mee onder wensen te zetten.

Vanwege de Vereniging van Wijkgezondheidscentra

vwgc steunt de woonzaak – jij ook?

Bezig met verwerken …
Gelukt! Je staat op de lijst.