De inhoudelijke beoordeling van onze klacht kan beginnen!

Er is wat tijd verstreken sinds wij onze klacht officieel neerlegden, maar vanaf nu kan het Europees Comité voor Sociale Rechten starten met de inhoudelijke beoordeling!

Nadat Woonzaak op 17 december 2021 zijn stevig gefundeerde klacht indiende, zijn anderhalf jaar later alle argumenten uitgewisseld in onze procedure bij het Europees Comité voor Sociale Rechten. Nadat de Vlaamse regering op de initiële klacht mocht reageren en Woonzaak op dat antwoord mocht reflecteren, was het nog een laatste keer aan de Vlaamse Regering om argumenten aan te brengen. Dat antwoord liep begin april 2023 bij ons binnen.

De Vlaamse Regering heeft alvast Woonzaak niet kunnen overtuigen dat ze stappen zet in de richting van een woonbeleid dat steeds meer uitvoering geeft aan het Recht op Wonen. Woordvoerder Hugo Beersmans spreekt over goed geformuleerde en mooi verpakte onwil waarmee de overheid aan zijn plichten tracht te ontkomen. We hebben uitgebreid en onderbouwd aangetoond wat de gebreken zijn in het Vlaamse woonbeleid en hoe oplossingen uitblijven. Die realiteit valt niet te ontkennen. Nu is het aan het Europees Comité voor Sociale Rechten om zich uit te spreken over de mate waarin de evolutie van het woonbeleid in lijn ligt met de bepalingen uit het Europees Sociaal Handvest waaraan Vlaanderen gehouden is.”

Het Comité zal nu die inhoudelijke beoordeling aanvatten. Woonzaak hoopt op nieuws eind 2023 – begin 2024 zodat we met de uitspraak in de hand druk kunnen zetten op een volgende Vlaamse regering voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid.

In de tussentijd zitten wij niet stil, en blijven we het recht op wonen verdedigen. Volg ons op sociale media en je zal snel merken hoe we dat de komende tijd zullen doen!

De klacht van Woonzaak en alle replieken kan je hier terugvinden.

De initiële klacht werd ook in het Nederlands vertaald en is te koop bij EPO.

Wie zich wil engageren voor ‘meer recht op wonen’ kan ons steunen!

Bezig met verwerken …
Gelukt! Je staat op de lijst.