Woonzaak roept Vlaamse onderhandelaars op om werk te maken van ander woonbeleid

“Terwijl de wooncrisis zich afspeelt op de huurmarkt, lijkt het er nu al op dat de baksteen in de maag opnieuw de kern van het nieuwe woonbeleid zal vormen,” schrijft Woonzaak-woordvoerder Hugo Beersmans in een opiniestuk op Knack.be. Hij roept de onderhandelaars die momenteel een nieuwe Vlaamse regering vormen op om werk te maken van een ander woonbeleid.

In zijn stuk belicht Hugo de ernstige tekortkomingen van het huidige woonbeleid, waarbij hij benadrukt dat de focus ten onrechte blijft liggen op woningbezit, terwijl de huurmarkt steeds verder in crisis raakt. “Een beperkte voorraad sociale huurwoningen in combinatie met een stiefmoederlijk behandelde private huurmarkt: dat is het perfecte recept voor de aanslepende wooncrisis,” stelt hij.

Geen prioriteit

Er leven ongeveer een kwart miljoen huishoudens in Vlaanderen onder omstandigheden die vaak “onzeker en onbetaalbaar en ook nog eens ongezond of gevaarlijk” zijn. Dit, ondanks dat het recht op behoorlijke huisvesting in de Grondwet staat ingeschreven. Hugo merkt op dat dit probleem al lang bekend is: “Tien jaar geleden al kenden we dezelfde problemen op de woonmarkt. En toch ging het woonbeleid op het traditionele elan door.

De aanstaande Vlaamse verkiezingen bieden een kans voor politieke partijen om het roer om te gooien, hoewel Hugo zich kritisch toont over het gebrek aan prioriteit dat aan dit onderwerp wordt gegeven:  “In de campagne richting Vlaamse verkiezingen vond alvast geen enkele partij het nodig om een sociaal rechtvaardig woonbeleid tot speerpunt te bombarderen.”

Ander vaatje

In zijn opiniestuk doet Hugo specifieke voorstellen voor beleidsmaatregelen, waaronder de blokkering van de indexering van huurprijzen van energetisch slechte panden en het sneller toekennen van huurpremies om huurders sneller te ondersteunen. “Een maatregel die zich opdringt en de overheid geen geld kost is een gedeeltelijke maar permanente blokkering van de indexering van huurprijzen van energetisch slechte panden,” legt hij uit, wijzend op het succes van deze maatregel tijdens de energiecrisis.

Hugo doet een dringende oproep aan de toekomstige Vlaamse Regering, waar mogelijk ontslagnemend minister van wonen Matthias Diependaele een leidende rol speelt, tot een fundamentele koerswijziging in het woonbeleid. Daarbij is het essentieel dat nieuwe beleidsmaatregelen in de eerste plaats de huurmarkt structureel verbeteren. “Wil de toekomstige Vlaamse Regering een rechtvaardig woonbeleid uitrollen, dan zal ze in elk geval uit een andere vaatje moeten tappen dan wat we de jongste 10 jaar gezien hebben,” concludeert hij.

Lees het volledige opiniestuk van Hugo Beersmans op Knack.be: https://www.knack.be/nieuws/belgie/politiek/een-ander-woonbeleid-komt-daar-nu-iets-van-in-huis/.