Manifest ‘Sociaal Rechtvaardige Bouwshift’

Organisaties Stadsform en Endeavour publiceren met ‘Sociaal Rechtvaardige Bouwshift’ een gezamenlijk manifest dat – in lijn met de eisen van Woonzaak – pleit voor een rechtvaardiger woonbeleid. Het focust op een duurzaam, eerlijk en inclusief ruimtelijk beleid en benadrukt het belang van sociale rechtvaardigheid in de huisvestingssector.

Het document dringt aan op een grondige herziening van de beleidsmaatregelen die rijkere grondbezitters bevoordelen, een ongelijkheid die steeds duidelijker aan het licht komt. Door zwaardere belastingen te heffen op grondeigendom en maatregelen tegen speculatie te nemen, zouden eigenaren kunnen worden aangespoord hun land efficiënter te gebruiken of te verkopen, wat de weg zou openen voor meer inclusieve woonontwikkelingen.

Sociale huisvesting

Een ander belangrijk punt is de noodzaak om te investeren in betaalbare woningen in de kerngebieden van steden. Het pamflet pleit voor een grotere beschikbaarheid van kwaliteitsvolle woningen door projectontwikkelaars te verplichten een deel van hun nieuwe ontwikkelingen toegankelijk te maken voor sociale huisvesting.

Verdichting van woonruimte, met behoud van levenskwaliteit, wordt voorgesteld als middel om meer mensen te huisvesten zonder afbreuk te doen aan de woonkwaliteit. Dit omvat groene, autoluwe gemeenschappen die ontmoeting en beweging bevorderen, met essentiële voorzieningen dichtbij.

Algemeen belang

Daarnaast benadrukt het manifest de noodzaak van inclusieve en duurzame mobiliteitsoplossingen om de afhankelijkheid van de auto te verminderen, en de noodzaak om het landschap te herstellen en beter te beheren ter ondersteuning van biodiversiteit en klimaatbestendigheid

Al deze voorstellen streven naar een samenleving waarin het algemeen belang en de behoeften van alle burgers, vooral de meest kwetsbare, voorrang krijgen. Als Woonzaak onderschrijven we dan ook met overtuiging het manifest ‘Sociaal Rechtvaardige Bouwshift’.

Lees het manifest via deze link: https://www.stadsform.be/dossiers/sociaal-rechtvaardige-bouwshift.