SERV dringt aan op investeringen in betaalbaar wonen

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) roept in een rapport de nieuwe Vlaamse Regering op om te investeren in betaalbare woningen op strategisch slimme locaties, met een focus op kwalitatieve verdichting. Het pleidooi van SERV is opvallend gelijklopend met verschillende eisen van de Woonzaak, zoals de noodzaak voor een groter aanbod van sociale woningen en een beleid dat diverse woonvormen ondersteunt en faciliteert.

Met een verwachte groei van het aantal huishoudens met 15% tegen 2050, door de toenemende vergrijzing en het groeiend aantal alleenstaanden, benadrukt de SERV de dringende noodzaak voor meer en vooral betaalbare woningen. Bijna 30% van de huishoudens in Vlaanderen ervaart woonnood door financiële lasten of door ondermaatse woonomstandigheden. De situatie is bijzonder schrijnend voor private huurders, waarvan meer dan 60% in woonnood verkeert. De SERV stelt dat zowel de sociale als de private huurmarkt een impuls moeten krijgen door de bouw van meer sociale woningen, wat de wachtlijst, waarop nu 176.000 kandidaten staan, moet verminderen.

Daarnaast is de keuze van locatie voor nieuwe woonprojecten cruciaal; deze moeten plaatsvinden in goed bereikbare gebieden met voldoende voorzieningen. Dit ondersteunt niet alleen de arbeidsmarkt maar draagt ook bij aan de sociale inclusie van lagere en middeninkomensgroepen. Vanaf 2040 zal nieuwe woningbouw zich moeten beperken tot de reeds bebouwde ruimtes, wat de noodzaak voor een slimme en doordachte planning nog urgenter maakt.

Lees het volledige ‘Rapport wonen in Vlaanderen’ en de ‘Prioriteitennota voor de regeerperiode 2024-2029’ van SERV via deze link.