Kandidaat sociale huurders moeten hun dossier herbevestigen

Omdat de wachttijden voor een sociale woning zo lang zijn, vragen woonmaatschappijen aan hun kandidaat-huurders om hun dossier te valideren en actualiseren.

Er zijn grote gevolgen voor wie niet reageert of niet tijdig de juiste documenten bezorgt. Zij worden van de wachtlijst geschrapt. Dit baart ons grote zorgen.

In deze post van het Vlaams Huurdersplatform, kan je alle informatie terugvinden: https://huurdersplatform.be/hb/actualiteit-hb/kandidaat-sociale-huurders-moeten-hun-dossier-actualiseren/.

Foto Ā© Marc Wallican – W13