Geen tijd om te wachten op wonen

Met hartverwarmend veel waren ze, de Woonzaak-sympathisanten, die vandaag met de actie ‘Halte Wachtlijstlaan’ bushaltes bezetten in maar liefst 8 steden: Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, Kortrijk, Oostende en Turnhout. Ook de pers was massaal aanwezig. Zo zetten Focus & WTV de actie in Kortrijk al tijdens het middagjournaal in de kijker. En ook ATV, VRT NWS, ROB-tv, TV Limburg, Brugge Express, De Krant van West-Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg en Het Laatste Nieuws brachten verslag uit van de prikacties.

Met deze actie wil Woonzaak duidelijk maken dat mensen geen tijd hebben om te wachten op wonen. Mensen die te duur, onzeker, ongezond en/of onveilig wonen op de private huurmarkt kunnen niet menswaardig leven. Hun recht op wonen is geschonden. Sociale woningen blijken in vele gevallen de beste oplossing te zijn, maar de wachtlijsten zijn enorm.

Volgens de meest recente cijfers zijn er meer dan 175.000 huishoudens die ingeschreven zijn voor een sociale woning. Maar voor zij een toewijzing krijgen, moeten zij gemiddeld 4 jaar, 1 maand en 6 dagen wachten. Dat is veel en veel te lang. Woonzaak eist een nieuw groeipad naar minimaal 14% sociale huurwoningen op Vlaams niveau en 20% in stedelijke context tegen 2035 zodat de wachttijden omlaag kunnen.