Woonspraak: Het recht op wonen, wie is verantwoordelijk?

Zeven afleveringen lang zoomden we in op de structuren achter de woonproblematiek. We lieten ons inspireren en zochten naar oplossingen. Maar in deze allerlaatste aflevering gaan we na wie verantwoordelijk is voor ons woonbeleid en voor het realiseren van het Recht op Wonen.

We spreken met Hilde Reynvoet, directeur wonen van de Stad Gent over de rol van het lokale niveau. We luisteren naar Bernard Hubeau, ex-voorzitter van de Vlaamse Woonraad en professor op relatieve rust over het recht op wonen en de Vlaamse verantwoordelijkheid die daaraan vasthangt. Onze laatste gast is Freek Spinnewijn, directeur van Feantsa, het Europese netwerk van organisaties die werken rond dak- en thuisloosheid. Met hem onderzoeken we welke rol Europa kan spelen en of de klacht van Woonzaak kans op slagen heeft.


Blijf op de hoogte van onze strijd voor betaalbaar wonen

Bezig met verwerken ā€¦
Gelukt! Je staat op de lijst.