Wereldvluchtelingendag

Vandaag is het #Wereldvluchtelingendag2023. De Woonzaak vraagt extra aandacht voor de woonnoden van mensen op de vlucht. Zij bevinden zich, ongeacht hun statuut, nog al te vaak in ellendige woonsituaties. Alleenstaanden en vluchtelingengezinnen – die erkend en een legale status hebben – belanden door de wooncrisis met kinderen op straat, op de zetel bij vrienden of familie, of ze vallen ten prooi aan huisjesmelkers.

Dat terwijl een betaalbare en kwalitatieve woning een onmiskenbare voorwaarde is voor maatschappelijke integratie en een toekomstperspectief. Een goede woning is een veilige haven om thuis te komen in het aankomstland. Daarom pleiten we ook voor hen voor een rechtvaardig woonbeleid. Want een solidaire samenleving maakt ruimte voor iedereen.

Wie zich wil engageren voor ‘meer recht op wonen’ kan ons steunen!

Bezig met verwerken ā€¦
Gelukt! Je staat op de lijst.