Waarom de Woongenoten de Woonzaak steunen

De Woongenoten is een burgerinitiatief in de zuidrand van Antwerpen. We proberen een bescheiden bijdrage te leveren aan het schrijnend tekort aan woningen voor mensen die kwetsbaar zijn op onze huurmarkt.

Dat doen we door geschikte woningen te zoeken en aan te kopen binnen de woningcoöperatie wooncoop cv. De financiering gebeurt voor een groot deel met de aandelen van geëngageerde burgers, die op die manier een ethische en renteloze investering leveren. Dankzij het engagement van deze coöperanten, aangevuld met giften, beperkte subsidies en premies, kunnen we ervoor zorgen dat deze woningen in orde zijn en betaalbaar voor de financieel zwakkere en kwetsbare groepen.

De aangekochte woningen worden verhuurd aan kwetsbare gezinnen via het sociaal verhuurkantoor of via een sociale organisatie. Momenteel (maart 2022) hebben we binnen wooncoop cv vier woningen aangekocht en opgeknapt. Twee ervan zijn via Mondiale Werken Regio Lier verhuurd aan een vluchtelingengezin.

Deze vorm van solidaire investering in sociaal wonen kan nog groeien, maar blijft een druppel op een hete plaat. Die hete plaat is de wooncrisis, die vooral de kwetsbare groepen treft. We zijn vooral erg bezorgd over de evoluties in het sociale woonbeleid: vele tekenen wijzen erop dat het voor de meest kwetsbare groepen nog moeilijker wordt om aan een sociale woning te geraken. Het wordt dringen aan het kleine poortje van het doelgroepenbeleid en met de chronologische volgorde en de voorwaarde van lokale binding zet grote vraagtekens bij de toegang tot het recht op wonen. We steunen daarom ook de klacht die enkele sociale organisaties in maart 2022 indienden bij het Grondettelijk Hof.

De wooncrisis vraagt een doortastende structurele aanpak. Een goede en betaalbare woning is grondrecht, vooral voor mensen die het erg moeilijk hebben op de woonmarkt, zelfs in de sociale huisvesting. Onder meer voor vluchtelingen, dak- en thuislozen en instellingsverlaters is het realiseren van dat grondrecht een verre droom.

Om mee te bouwen aan het recht op wonen steunen we voluit De Woonzaak. Net als vele andere solidaire burgerinitiatieven proberen De Woongenoten voor deze meest kwetsbare personen en gezinnen een concreet aanbod te realiseren. Deze burgerinitiatieven kunnen met de steun van de overheid uitgroeien tot een volwaardig circuit van sociaal wonen.

De Woongenoten steunen de Woonzaak. Jij ook?

Bezig met verwerken …
Gelukt! Je staat op de lijst.