Woonchallenge: week 5

Daag je lokaal bestuur uit!

Dit is een speciale challenge. Deelnemers ontvingen hem daarom al in de eerste week. Dat geeft ze de tijd om ze tot een goed einde te brengen. 

De Woonzaak daagt je uit om het gesprek aan te gaan met je lokaal bestuur! 

Het lokaal bestuur is een cruciale schakel om het recht op wonen voor iedereen te realiseren. Lokale besturen krijgen steeds meer de regierol in handen. De Vlaamse overheid gaat zelf minder regelen en hevelt taken en verantwoordelijkheden over naar het lokale bestuur. De gemeente moet zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden. 

Wil jij meer zicht krijgen op wat jouw lokaal bestuur nu precies doet? Of heb je al een specifieke aanbeveling die je het lokaal bestuur wil voorleggen? Ga dan het gesprek aan met je schepen van wonen en/of de burgemeester of schrijf een brief om meer aandacht te vragen voor het recht op wonen! 

We helpen je stapsgewijs op weg! In deze bundel vind je het stappenplan, een voorbeeldbrief, nuttige bronnen en een gespreksleidraad. 

Engageer jij je voor Meer recht op wonen, ook na de woonchallenge? Blijf op de hoogte van onze campagne!

Bezig met verwerken …
Gelukt! Je staat op de lijst.