Waarom Samenlevingsopbouw de woonzaak steunt

Over heel Vlaanderen en Brussel werken opbouwwerkers en buurtwerkers rond het grondrecht Wonen. In de sociale huisvesting, op de private huurmarkt, met noodkopers, op zoek naar alternatieven voor het nijpend tekort, enzovoort.

Slecht wonen is schadelijk voor andere levensdomeinen

In onze praktijk zien we dagelijks welke negatieve effecten slechte huisvesting heeft op andere levensdomeinen. Mentale stress bij ouders en kinderen, infecties op de luchtwegen door schimmel en vocht,  kinderen die schoolkansen missen, volwassenen die steken laten vallen op het werk omdat ze met hun gedachten elders zitten, zware juridische kosten die erbij komen, sociaal isolement.

Collega’s uit die andere sectoren beamen deze verhalen en ook zij willen dat hier structureel iets aan verandert.

Goed wonen is een winst voor de samenleving

Europees en buitenlands onderzoek toont  aan dat investeren in ‘degelijke huisvesting voor iedereen’ na een paar jaar terugverdiend is door besparingen in andere levensdomeinen. Alleen al in de gezondheidszorg bijvoorbeeld. Onderzoek van Eurofound in 2016 toonde aan dat voor elke 3 euro die een samenleving investeert in betere huisvesting, er in één jaar tijd – alleen al binnen de gezondheidszorg – 2 euro wordt terugverdiend.

We zijn ervan overtuigd dat investeren in ‘goed wonen’ voor elke burger die dit zelf niet kan realiseren een enorme bijdrage levert aan de realisatie van onze welvaartsstaat.

Samenlevingsopbouw engageert zich

Daarom willen wij als sector Samenlevingsopbouw al onze expertise inzetten voor een sterke Woonzaak en onze verhalen en getuigenissen laten horen om de campagne te doen slagen. Want goed wonen is een grondrecht.

Het is een engagement dat we met enige trots opnemen in de strijd voor een meer rechtvaardige samenleving.

Samenlevingsopbouw STEUNT DE WOONZAAK – JIJ OOK?

Processing…
Success! You're on the list.