Wat zijn de verschillende partijstandpunten over wonen?

Naar aanleiding van de verkiezingen in 2024 heeft het Vlaams Huurdersplatform een aantal vragen voorgelegd aan de politieke partijen op Vlaams niveau. De antwoorden op deze vragen publiceerde VHP in het Huurdersblad en deelt het ook op haar website. Zo kun je als geëngageerde kiezer een goed beeld krijgen van waar de verschillende partijen staan als het gaat om woonbeleid en een afgewogen keuze maken.

Het Vlaams Huurdersplatform legde aan de politieke partijen zes duidelijke en weloverwogen vragen voor:

  • Wat is jullie visie over het woonbeleid van de toekomst?

Elke partij kreeg de kans om in het kort hun algemene visie over het woonbeleid te schetsen.

  • Hoe wil uw partij de private huurmarkt kwaliteitsvoller en betaalbaarder maken?

Op de private huurmarkt betalen veel huurders zich blauw aan woningen en appartementen van slechte kwaliteit. 32% van alle private huurders houdt na het betalen van zijn huur te weinig over om menswaardig te leven. Wat wil elke partij hier aan doen?

  • Hoe wil uw partij de toegang tot de private huurmarkt bevorderen?

De toegang tot de private huurmarkt is erg moeilijk. Er zijn te weinig kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoningen. Tegelijk is er heel wat discriminatie en negatieve selectie en hebben veel mensen moeite om de huurwaarborg van 3 maanden te betalen. Welke plannen hebben de partijen hiervoor?

  • Hoeveel extra sociale woningen wil uw partij de volgende legislatuur realiseren en op welke manier zal u dit doen?

Momenteel hebben we in Vlaanderen 174.146 sociale woningen. Dat is ongeveer 6% van het totaal aantal Vlaamse woningen. Er hebben echter nog 250.000 huishoudens recht op een sociale woning. Hoeveel extra sociale woningen wil elke partij de volgende legislatuur realiseren, en op welke manier?

  • Hoe wil uw partij de sociale huurprijzen betaalbaarder maken?

Afgelopen legislatuur werd de huurprijsberekening van sociale huurders tweemaal gewijzigd. Terwijl de huurprijzen gelinkt zijn aan het inkomen, houdt volgens het Steunpunt Wonen meer dan één derde van de sociale huurders na het betalen van de huur te weinig over om menswaardig te kunnen leven. Hoe willen de verschillende partijen de sociale huur betaalbaarder maken?

  • Hoe wil uw partij dak- en thuisloosheid uitbannen voor Vlaanderen?

Het woonrecht van mensen in dak- en thuisloosheid wordt het hardst geschonden. België engageerde zich samen met heel wat andere Europese lidstaten via de verklaring van Lissabon om tegen 2030 dak- en thuisloosheid te verbannen. Welke plannen hebben de partijen om dit waar te maken voor Vlaanderen?

Op de website van het Vlaams Huurdersplatform kun je de antwoorden van elke partij nalezen per vraag: https://huurdersplatform.be/vhp/actualiteit-vhp/wat-vinden-de-politieke-partijen-over-wonen/. Daarnaast zijn in een verhelderend overzicht ook de volledige antwoorden beschikbaar per partij.