Wat te doen als huurder van een woning die niet voldoet?

Maar liefst de helft van de 550.000 Vlaamse huishoudens die op de privémarkt huren, leven in een woning die niet voldoet aan de vastgelegde kwaliteitsnormen, zo blijkt uit cijfers van de Huurdersbond. Het Laatste Nieuws verzamelde getuigenissen van huurders die in zo’n situatie zitten.

Velen lijden onder slechte wooncondities zoals schimmel, onvoldoende verwarming, en structurele onveiligheid. Op het vlak van controle blijft de overheid al te vaak in gebreke. Vele huurders voelen zich dan ook in de steek gelaten door een gebrek aan effectieve handhaving.

De vraag rijst wat je als huurder in dat geval zélf kunt doen? “Op eigen houtje de huur inhouden is geen goed idee”, vertelt Joy Verstichele, expert bij de Huurdersbond. Maar dit zijn stappen die je wél kunt ondernemen:

  1. Meld de gebreken aan je verhuurder: Leg de problemen formeel vast in een communicatie naar je verhuurder.
  2. Start een verzoeningsprocedure bij de vrederechter: Als de verhuurder niet reageert, kun je deze kosteloze procedure inzetten om tot een oplossing te komen.
  3. Vraag een conformiteitsonderzoek aan: Bij gebreken kun je dit onderzoek via je gemeente aanvragen om de woning officieel te laten keuren.
  4. Zoek juridische bijstand: Overweeg juridische ondersteuning te zoeken, vooral als het nodig is om naar de rechtbank te gaan. Je kan hier de huurdersbond bereiken: https://huurdersplatform.be/hb/
  5. Overweeg een Pro Deo advocaat: Als je financiële middelen beperkt zijn, kun je in aanmerking komen voor bijstand door een advocaat tegen verminderde kosten of gratis.

Opdat we dergelijke schrijnende huurdersverhalen niet meer zouden horen of lezen, moet er uiteraard méér gebeuren, in de eerste plaats door de overheid. Vandoor onze vijfde wooneis om elk huurhuis te controleren nog voor het op de markt komt. Dit gebeurt wel al in bepaalde gemeenten, maar zou een wettelijke verplichting moeten worden in heel Vlaanderen.