Klacht Woonzaak werd ontvankelijk verklaard

Feantsa diende op 27 december 2021 namens Woonzaak een klacht in tegen het Vlaamse woonbeleid bij het Europees Comité van Sociale Rechten van de Raad van Europa. Op 13 juli 2022 volgde het bericht dat de klacht ontvankelijk werd verklaard en dat de Vlaamse Regering tot 15 september de tijd krijgt om te reageren. Op aandringen van de Vlaamse Regering keurde het Comité een uitstel goed tot 15 oktober 2022.

We zijn alvast zeer benieuwd naar het antwoord van de Vlaamse Regering, waarna we opnieuw de kans krijgen om te reageren.

Woonzaak op zoek naar centen

De procedure bij het Europees Comité voor Sociale Rechten verloopt kosteloos, maar Woonzaak is nu nog op zoek naar middelen om de verdere afhandeling van de klacht op te volgen en een wederantwoord te schrijven. Daarenboven willen we ook volop acties blijven opzetten en druk zo de druk op de Vlaamse Regering opvoeren om werk te maken van een ander, fundamenteel rechtvaardig woonbeleid.

Giften en financiële bijdrages, groot of klein, worden steeds geapprecieerd via BE72 0018 7889 1616.

Boek Woonzaak

Begin dit jaar verscheen het boek Woonzaak, een vertaling van de klacht in het Nederlands. In het boek wordt van naaldje tot draadje uitgelegd waar het verkeerd gaat in ons woonbeleid. Het boek is nog steeds te koop in boekenwinkels en online. Twijfel niet!