De woonzaak: een succesformule? Webinar terugkijken

Onderzoekers van de UGent, UA en Université Saint-Louis voerden een studie uit naar de kansen, de mogelijkheden en de haalbaarheid van onze klachtenprocedure tegen het Vlaams woonbeleid.

In dit webinar stelt professor Maarten Dambre (UGent) de resultaten van dit onderzoek voor. Hugo Beersmans licht de verdere plannen van de Woonzaak toe. Hij is ere-administrateur-generaal Wonen Vlaanderen en woordvoerder van de Woonzaak. We laten Dr. Mark Jordan (University of Southampton) aan het woord, die ervaring heeft met de Europese klachtenprocedure (in het Engels). Het webinar wordt ingeleid en gehost door Sarah El Massaoudi, opbouwwerker bij Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad. Dit webinar is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het Vlaams woonbeleid en hoe het zich verhoudt tot de Europese normen zoals o.a. vastgelegd in het Europees Sociaal Handvest.

Wie zich wil engageren voor ‘meer recht op wonen’ kan ons steunen!

Bezig met verwerken …
Gelukt! Je staat op de lijst.