Woonzaak overtuigd van slaagkansen van haar klacht bij Europees Comité voor Sociale Rechten

Uit onderzoek van drie toonaangevende Belgische universiteiten blijkt dat het Europees Comité voor Sociale Rechten, dat nagaat of de bepalingen uit het Europees Sociaal Handvest wordt nageleefd, in diverse landen bijzonder kritisch is voor -delen van- het woonbeleid. 38 organisaties, verenigd in de Woonzaak, zijn vastbesloten om een procedure op te starten tegen het Vlaams woonbeleid. Die procedure kan leiden tot een veroordeling, die op zich niet bindend is, maar wel reële impact kan hebben op nationale wetgeving. Dat blijkt uit eerdere procedures, onder meer in Frankrijk.

Stevige juridische basis

De onderzoekers gingen na hoe het Europees Comité voor Sociale Rechten oordeelt over de engagementen die landen zijn aangegaan in het (Herzien) Europees Sociaal Handvest. Daarvoor baseerden ze zich op landenrapporten en op eerdere klachten. Uit hun grondige analyse blijkt dat veel landen er niet of onvoldoende in slagen om het Europees Sociaal Handvest na te leven. Woonzaak wil zo’n procedure starten voor Vlaanderen. De juridische basis is voldoende stevig en het is ook en vooral dringend nodig. Het volledige onderzoek (PDF) leest u hier.

Dat België er voor opteerde om artikel 31 van dit Handvest – dat specifiek over huisvesting gaat – niet te ratificeren, staat een klacht niet in de weg. Het blijft trouwens eigenaardig dat tot op vandaag artikel 31 niet wordt onderschreven, terwijl onze Vlaamse Codex Wonen een gelijkaardige ambitie naar voor schuift.

Het onderzoek maakt duidelijk dat een specifieke procedure voor Vlaanderen gevoerd kan worden. Dit is belangrijk omdat de afgelopen jaren steeds meer woonbeleid naar de gewesten is verschoven, waardoor Brussel, Wallonië en Vlaanderen een ander woonbeleid voeren.

Klacht kan niet meer wachten

Met de resultaten van dit onderzoek in de hand zal de Woonzaak nu, via Feantsa, de klacht snel indienen, aldus woordvoerder Hugo Beersmans: “Het is duidelijk dat een klacht nodig is om het decennialang scheefgetrokken woonbeleid in een andere richting te sturen. Zonder een doortastende aanpak vanuit de Vlaamse overheid zullen we met onze kleine sociale huurmarkt en slechte en onbetaalbare private huurmarkt nooit de wooncrisis kunnen oplossen. Deze klacht kan een beslissende stap zijn richting een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid. De Vlaamse wooncrisis laat ons niet toe om nog te wachten. Daarom zullen we onze klacht nog voor het einde van het jaar indienen.”

Woonzaak is er zich sterk van bewust dat alleen een klacht indienen onvoldoende zoden aan de dijk brengt. De 38 organisaties die de Woonzaak ondersteunen, willen de wooncrisis zichtbaar maken, voor het beleid en voor het brede publiek. Veel acute woonproblemen blijven nog te vaak verborgen achter gevels. Deze ochtend doken daarom op verschillende plaatsen in Vlaanderen muurafbeeldingen op die de woonproblematiek aankaarten.

Dit nieuws verscheen onder meer in De Morgen en Het Laatste Nieuws.

Onderschrijf je de klacht? engageer je dan hier voor het recht op wonen!

Bezig met verwerken …
Gelukt! Je staat op de lijst.