Aftrap van de Woonzaak

Wat vooraf ging

Al tientallen jaren heerst in Vlaanderen een serieuze woonproblematiek. Beleid na beleid wordt te weinig geïnvesteerd in het grondrecht wonen. Daardoor ondervinden een groot deel van de Vlamingen ernstige woonproblemen, voornamelijk op de private huurmarkt. De initiatiefnemers van de Woonzaak eisten in mei 2019 een ambitieuzer en rechtvaardiger woonbeleid. Zo niet, dan stappen zij naar het Europees Comité voor sociale rechten bij de Raad van Europa. Meer dan 28 organisaties en 48 academici betuigden hun steun en onderschreven de opinie.

Het Vlaamse regeerakkoord

“In een warm Vlaanderen moet iedereen ook goed kunnen wonen.” Dat staat in het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024. De maatregelen die daarna beschreven worden, zijn echter ontoereikend. De woonbonus wordt – terecht – afgeschaft, maar de vrijgekomen middelen worden niet opnieuw ingezet om de woonnood te ledigen. Toegang tot sociale huisvesting wordt nog meer voorwaardelijk. De nieuwe huurprijsberekening binnen de sociale huisvesting zorgt bij vele huurders voor forse huurprijsstijgingen. Ga zo maar door.

Lancering van de Woonzaak

De initiatiefnemers van de Woonzaak houden hun woord. Op 21 januari 2020 lanceerden zij de woonzaak in aanwezigheid van de ondersteunende organisaties.

Woonzaak wordt voorgesteld
Vragenronde tijdens de lancering van de Woonzaak

Voor de indiening van de klacht bij het Europees Comité voor sociale rechten werken zij samen met FEANTSA, de Europese koepel van organisaties die werken rond dak- en thuisloosheid. Het dossier zal door deskundigen worden opgemaakt en worden ingediend.

Daarnaast wil de Woonzaak deze actie zo veel mogelijk kenbaar maken bij het grote publiek. Daarvoor starten we een campagne, met getuigenissen van onderuit en lokale acties over Vlaanderen.

Wie zich wil engageren voor ‘meer recht op wonen’ kan ons steunen!

Bezig met verwerken …
Gelukt! Je staat op de lijst.